EN | BA | TR
img
Direktor

Muhamed Hubanić

Email: h.muhamed@pobjeda.com
Phone: +387 38 221 150
Phone: +387 38 221 335

img
Izvršni direktor sektora komercijalnih poslova

Enver Ćurovac

Email: c.enver@pobjeda.com
Phone: +387 38 221 150
Phone: +387 38 221 335

img
Izvršni direktor za ekonomske, kadrovske i pravne poslove

Alem Mujković

Email: m.alem@pobjeda.com
Phone: +387 38 221 150
Phone: +387 38 221 335

img
Izvršni direktor za proizvodnju i razvoj

Almir Dragolj

Email: d.almir@pobjeda.com
Phone: +387 38 221 150
Phone: +387 38 221 335

img
Predsjednik Nadzornog Odbora

Hakan KIRLIOĞLU

Email: hakan.kirlioglu@pobjeda.com
Phone: +387 38 221 150
Phone: +387 38 221 335